Arvet efter Eva

     

Motivet är en mitokondrie, en av beståndsdelarna i den mänskliga cellen och kroppens viktigaste producent av energi. Mitokondrien ärvs enbart från mamman, och så har det varit så länge människan existerat. Forskare har beräknat att alla människor på jorden har mitokondrier som kan härledas i en obruten linje tillbaka till en enda gemensam urmoder. Hon kallas den mitokondriska Eva och levde för mer än 150 tusen år sedan. Den obrutna linjen kommer här till uttryck i de jämt tonade färgstegen från djupaste blå till blekt ljusblå.